Помощ

ЧЗВ

Търсене

Go!
Acrobat

Специализираните понятия се използват с любезното позволение на инж. Ира Мелашук, www.melaschuk-medien.de.

В колко часа ще бъде доставена стоката ми?
Acrobat
Разработен от Adobe софтуер, за да може да се обработват PDF-файлове за размяна на независими от платформата електронни документи. С модула Acrobat Distiller PostScript-файлове може да бъдат преобразувани в PDF. PostScript-файловете се създават преди това с помощта на драйвер за принтер. Друг начин на създаването на PDF е директния експорт на файлове в приложната програма.
В колко часа ще бъде доставена стоката ми?
За съжаление не може да го гарантираме. По-точна информация може да изискате от компетентния ръководител на доставките DPD (www.dpd.com).